Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

BRAND- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIES

Een brandmeldinstallatie en/of een ontruimingsinstallatie heeft als doel het beveiligen van mensen, goederen, gebouwen en milieu tegen de schadelijke gevolgen van een brand. Een van de belangrijkste doelen is de veiligheid van de mens en schadepreventie.

Brandmeldinstallatie (NEN 2535)
Een brandmeldinstallatie heeft als doel een (beginnende) brand te lokaliseren d.m.v. (optische en thermische) rookmelders en handmelders en activeert de slow-whoops per zone of voor het gehele gebouw. Eventueel kan er ook een melding naar de meldkamer en automatisch blussysteem gaan.

De brandweer zet zich vooral in voor het veilig en tijdig verlaten van de mensen in een pand. De verzekeraar zet zich in voor het behoud van gebouw en inventaris om zo de schade te beperken. De brandveiligheid is gebonden aan een groot aantal regels en voorschriften. In de regelgeving (o.a. NEN 2535 & NEN-EN 54) worden eisen gesteld aan de apparatuur, de projectering en het installeren hiervan. Indien de brandmeldinstallatie aan de gestelde eisen voldoet, mag een certificaat worden afgegeven.

Ontruimingsinstallatie (NEN 2575)
Een ontruimingsinstallatie heeft als doel een signaal te geven tot ontruiming waardoor u en anderen het gebouw tijdig kunnen verlaten. De installatie wordt geactiveerd door bijvoorbeeld een druk op de handmelder. Vervolgens worden automatisch de slow-whoops geactiveerd. Deze slow-whoops worden zo in het gebouw gemonteerd dat u altijd waar u zich ook bevindt met een geluidsdruk van 65dB de sirene hoort afgaan.

 

Wilt u meer informatie over brandmeld- en ontruimingsinstallaties, neem dan contact met ons op.

0348-431844    0348-431844
    info@elektrob.nl